Publication Details
T́m hiểu về Ngân hàng Thế giới: Sách hướng dẫn cho giới trẻ
Published by Hà Nội, Việt Nam: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin,

Language:

Main Theme - major: Về Ngân hàng Thế giới nói chung

Physical Description :  Sách - xi, 91 tr.

Publication Date: 2006

Call Number:WB 1
 

  This item is available at the following location:
Center Information Loading...